پروژه افزایش ظرفیت کابل فیبرنوری بین استان های درعا و قنیطره و سویدا به ارزش کل حدود 256 میلیون لیر سوریه(73 هزار دلار) به پایان رسیید
ادامه مطلب