شرکت صنایع شیمیایی برنامه سرمایه گذاری شامل سه پروژه مهم دارد. که یک پروژه برای تولید بطری پریفرم، یک پروژه برای ذوب بازالت
ادامه مطلب