یک شرکت اماراتی پروژه تاسیس نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 300 مگاوات در حومه دمشق را  ارائه کرده است که بزرگترین پروژه مربوط به بخش انرژی تجدید پذیر در سوریه خواهد بود.
ادامه مطلب