مهندس حسین عرنوس نخست وزیر سوریه تامین مالی 14 پروژه توسعه ای و خدماتی برای اجرا در استان دیرالزور از صندوق توسعه دیرالزور را تصویب نمود.
ادامه مطلب