شورای وزیران ، تصویب امضای یک قرارداد برای برای ایجاد یک پروژه تولید برق خورشیدی 33 مگاواتی در شهرک صنعتی حلب موافقت نمودند.(فرصت سرمایه گذاری ، انرژی تجدید پذیر خورشیدی و بادی)
ادامه مطلب