11.8 میلیارد دلار، ارزش تولید شرکت دولتي نخ های پنبه ای در لاذقیه
ادامه مطلب