سازمان دولتی راه اهن "الحجاز" پروژه سرمایه گذاری قطار روستایی دمشق ، با همکاری کشورهای دوست را اعلام نمود
ادامه مطلب