استان دمشق طرح اجرای پروژه شهرک نمایشگاهی خودرو " الدویر " را  شروع نمود.(فرصت سرمایه گذاری، واحد های مسکونی)
ادامه مطلب