• دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه. دفتر رسمی در شهر تاریخی حلب
چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
ارائه 17 پروژه خدمات رسانی در شهر حلب

ارائه ۱۷ پروژه خدمات رسانی در شهر حلب

در راستای  بهبود وضعیت معیشتی و خدمات رسانی در شهر حلب و همچنین گسترش خدمات رسانی در شهرک صنعتی شیخ نجار حلب ، دفتر اجرایی استانداری حلب به ریاست استاندار حلب حسین دیاب
ادامه مطلب