آغاز آبیاری 8000 هکتار از زمین‌های کاشته شده با گندم در پروژه مسکنه در شرق حلب.
ادامه مطلب