نشست تجاری دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه با شرکت تجاری و پیمانکاری فردوسی در حوزه های سیستم های گرمایشی و سرمایشی
ادامه مطلب