یک شرکت اماراتی- هندی وجود دارد که تمایل و علاقه خود را به سرمایه گذاری در شیل نفتي"Oil shale"  در سوریه
ادامه مطلب