نمایشگاه پوشاک سوریه چرخه جدیدی از خلاقیت و برتری در محصول صادراتی سوریه، عصر دیروز در محل نمایشگاه‌های دمشق برپا شد
ادامه مطلب