پیاده سازی نیروگاه فتوولتائیک در شهرک صنعتی شیخ نجار در استان حلب ادامه دارد و پس از اتمام مرحله اول، مرحله دوم آغاز شده است
ادامه مطلب