رئیس جمهور سوریه پیام تبریک از رئیس جمهور ایران را به مناسبت سالروز استقلال کشور سوریه دریافت کرد
ادامه مطلب