در این مطلب نشست های شرکت های مرتبط با فناوری اطلاعات که در نمایشگاه تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات اکسپو تک ۲۰۲۱ حلب سوریه شرکت کرده اند در غرفه دفتر اقتصادى ایران درحلب برگزار شده است به صورت مختصر لیست …
ادامه مطلب