گروه صنعت و تجارت آلساعور از شروع عرضه محصولات "سکای لاین"  لوازم برقی و خانگی در بازار سوریه خبر داد
ادامه مطلب