دومین نمایشگاه بین المللی نفت وگاز سوریه موسوم به “سیرپترو” به کار خود در دمشق ادامه می دهد.
ادامه مطلب