وزیر امور خارجه سوریه با معاون وزیر امور خارجه صربستان ملاقات و در خصوص روابط دوجانبه بین دو کشور به بحث و تبادل نظر پرداخت.
ادامه مطلب